Onderwijs anti-pesttraining

Fight Beck geeft Anti-pesttrainingen op basisscholen.

Dit kan een enkel dagdeel zijn, maar ook een cursus van meerdere weken achter elkaar.
De lessen zijn voor zowel meisjes als jongens vanaf 6 jaar.
Prijzen op aanvraag.

Doel van de training:

1 Zelfverzekerder worden
Als je fysiek sterker bent, voel je je automatisch zelfverzekerder. Dit zorgt ervoor dat de kinderen steviger in hun schoenen staan en voor zichzelf durven op te komen.

2 Eigenwaarde laten groeien
De kinderen worden bewuster van zichzelf, waardoor de eigenwaarde omhoog gaat. Er worden punchelines gegeven over algemene normen en waarden.

3 Discipline en respect
In de les worden verschillende methodes behandeld die de kinderen leren respectvol om te gaan met elkaar en met anderen.

4 Verdedigingsvaardigheden
Zowel op school als privé lopen kinderen de kans om (fysiek) lastig gevallen te worden. Er worden enkele basis technieken geleerd, om op een snelle en gemakkelijke manier uit zo’n situatie te komen. Hoe groot en sterk je tegenstander ook is.

5 Anti-pest tactieken
Door middel van rollenspellen, deëscalatie-technieken en kreten leren de kinderen om te gaan met een situatie waarin ze gepest of lastig gevallen worden. Hoe ze het kunnen oplossen of voorkomen.

6 Eenheidsgevoel
Door groepsopdrachten en spelletjes zullen de kinderen merken dat ze elkaar nodig hebben en leren elkaars hulp te waarderen en te vragen. Hierdoor voelen ze zich als groep een eenheid.

7 Drie gouden regels
1 Respect voor je ouders (of eigenlijk alle volwassenen waarmee je als kind te maken hebt).
2 Respect voor de leraar (geldt niet alleen voor mij, maar voor alle leerkrachten).
3 Respect voor elkaar (dus niet pesten, vechten en buitensluiten).

Elke klas krijgt na afloop een poster waarop de geleerde doelen kort staan omschreven.  Hier kan later op worden teruggevallen.